Perfekcionizmus je požehnaním, ale aj prekliatím, pretože sa často stáva, že tí, ktorí sú vynikajúci v práci, zlyhávajú v osobnom živote. Poďme túto problematiku preskúmať trochu podrobnejšie.

 

Keď sa zoznámime s niekým novým, naša prvá otázka sa zvyčajne týka jeho zamestnania, akoby nás v dnešnej dobe najviac definovala naša každodenná činnosť. Samozrejme, je to čiastočne pravda, ale stojí za to sa zamyslieť: aké faktory viedli k tomu, že túto otázku kladieme pri stretnutí ako prvú?

 

Keď sa pri zoznamovaní spýtame, čo ten druhý človek robí, v podstate sa pýtame, čomu venuje väčšinu svojho času. Toto celé však môže byť klamlivé, pretože sa mnohí ľudia nestotožňujú s prácou alebo pozíciou, na ktorej pracujú. Pre viacerých je práca, ktorú vykonávajú, nevyhnutnosťou pre obživu a živobytie, nie dôležitou súčasťou ich identity. Pre nich je práca nevyhnutná na to, aby mohli potom vo svojich záľubách alebo ľudských vzťahoch prežívať to, kým v skutočnosti sú. Samozrejme, pre niektorých ľudí to neplatí, tí nachádzajú vo svojej práci a kariére naplnenie.

 

Niet divu, veď za posledné storočie sa produktivita a efektivita, kariérny úspech stali meradlom, či skôr ukazovateľom toho, akú má človek hodnotu. Treba si však uvedomiť, že okrem práce nás definuje aj naša osobnosť, to, ako sa správame k ostatným, naše túžby a ciele.

 

Posledne spomenuté však máme tendenciu ignorovať, pretože už od detstva dostávame najmä také spätné väzby, ktoré sa týkajú nášho vzhľadu alebo výkonu. Takto si zvykáme, že práve to je dôležité a smerodajné. Toto vedie k tomu, že mnohí ľudia definujú svoju vlastnú hodnotu práve v súvislosti s prácou a vďaka tomu sa z nich na pracovisku ľahko stávajú perfekcionisti.

 

Usilovať sa o dokonalosť nie je nevyhnutne zlé, má to aj svoje výhody. Ak chceme byť vždy najlepší, sme motivovaní robiť všetko výborne. Väčšina perfekcionistov nemá pocit, že by im táto snaha bola na škodu, veď práve toto prispelo k ich úspechu a kvalite života, ktorú si udržiavajú. Na druhej strane sa však treba pozrieť aj na nevýhody a obete, ktoré im ten istý proces spôsobil, na to, aký bol stresujúci, plný úzkosti a aký vplyv mal na ostatné oblasti ich života.

 

Azda najdôležitejšie je prijať fakt, že existuje mnoho zdrojov sebahodnotenia, náš výkon v práci alebo v štúdiu je len jedným z nich. Do akej miery považujú ľudia svoj výkon v práci za najdôležitejší faktor v ich živote, sa tiež líši u každého z nás. Jedno je však isté: ak je výkon to, čo určuje naše sebaoceňovanie do úplnej miery, je to hrozba pre náš sebaobraz.