Netvrdíme to len my, ale už aj výskumy dokazujú, aká dôležitá je pružnosť a odolnosť pre úspech v podnikaní, vo vedení.

 

Odolnosť sa najčastejšie stotožňuje so schopnosťou zotaviť sa z neúspechov, účinne sa prispôsobiť zmenám a napredovať aj napriek nepriazni osudu. Britskí výskumníci sa pýtali ľudí pracujúcich v najrôznejších odvetviach hospodárstva, kedy vo svojom živote najviac potrebovali takpovediac „vyčerpať“ svoje rezervy odolnosti.

 

Prekvapivo, približne 75 % opýtaných uviedlo, že ich odolnosť bola najviac ovplyvnená pri riešení problémov s kolegami alebo pracoviskových „uťahovačiek“. Tesne za nimi nasledoval stres z prepracovanosti a odolnosť voči osobným kritikám.

 

Vyššie uvedené rezervy odolnosti sú veľmi potrebné aj pre lídrov. Odborníci odporúčajú štyri kroky smerujúce k tomu, aby sme uspeli aj v novom prostredí. Po prvé, uvedomiť si, že náš dlhoročne zaužívaný štýl vedenia už nefunguje, a po druhé, akceptovať, že v novej úlohe zlyhávame my, a nie vonkajšie faktory, ktoré daný problém spôsobili. Toto znamená analyzovanie a pochopenie nového typu vedenia a napokon prijatie rozhodných opatrení v nových podmienkach.

 

Samozrejme, ak chceme svoju kariéru vrátiť na správnu cestu a dosiahnuť ešte lepšie výsledky ako predtým, môžeme byť vo svojich slovách a činoch dôraznejší. Na začiatok musíme zhromaždiť všetkých, ktorí nám v ťažkej situácii poskytnú emocionálnu podporu a pomôžu nám nájsť novú prácu. Medzitým sa musíme motivovať k tomu, aby sme skúšali znova a znova, kým neuspejeme. Musíme si tiež nájsť nové poslanie, ktoré v nás zbudí nové vášne a dá nášmu životu zmysel.

 

Na záver je potrebné poznamenať, že pri budovaní odolnosti je veľmi dôležité vytvoriť také mentálne prostredie, v ktorom sú tak neúspechy ako aj úspechy vnímané ako pozitívne príležitosti na učenie a získavanie skúseností.