Surfujúc na internete často nachádzame ponuky práce pre kontrolórov kvality. Túto pracovnú pozíciu potrebujú vo väčšom počte výrobné podniky, ktorých je nie len na medzinárodnej úrovni, ale aj v samotnom Maďarsku, dostatok.

 

Čo je však úlohou kontrolóra kvality?

Hromadne vyrábané produkty (ktoré môžu byť zo skla, dreva, kovu, plastu alebo iných syntetických materiálov používaných pri výrobe) musia prejsť procesom kontroly a testovania predtým, ako sa dostanú na pulty predajní alebo k zákazníkovi, aby sa zabezpečilo, že sú plne v súlade s vizuálnymi, užívateľskými a štandardnými špecifikáciami. Počas kontrolovania kvality sa vyžaduje aj dokumentácia kontrolovaných výrobkov, je to neoddeliteľnou súčasťou pracovnej úlohy.

Na obsadenie pracovného miesta je dôležité, aby bol zamestnanec schopný pracovať na viacero zmien a absolvoval príslušné školenie od zamestnávateľa, poznal parametre vyrábaného produktu, používané normy, výrobu, výrobný proces a potrebné náležitosti dokumentácie i k tomu prislúchajúce očakávania. Musí mať zručnosti, ako je dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby, spoľahlivosť, presnosť a výkonnosť.

Je dôležité, že táto práca je spojená so zodpovednosťou, pretože hotové výrobky dodávané zákazníkom musia byť dokonalé a bolo by veľmi nepríjemné, keby z výroby vyšiel chybný tovar. V mnohých prípadoch sa tieto výrobky nepoužívajú samostatne, ale sú zabudované do iných prostredí, napríklad automobilov. Vzhľadom na ich dôležitosť je pochopiteľné, prečo je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich kontrole a uistiť sa, že sú vo všetkých ohľadoch vhodné na daný účel.

V prípade, že kolega zabezpečujúci kvalitu spozoruje opakované chyby, mal by ich nahlásiť svojim nadriadeným, aby sa mohli čo najskôr odstrániť a nevznikal ďalší odpad. Svojimi návrhmi a postrehmi môžete byť spoločnosti veľmi nápomocný.

 

 

Kto môže byť kontrolórom kvality?

Na túto prácu sa odborná kvalifikácia nevyžaduje, za to minimálne 8 ročné základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie alebo maturita áno. Pri uchádzaní sa o zamestnanie sa môže očakávať alebo môže byť výhodou niekoľkoročná odborná prax, a to v závislosti od vyrábaného produktu. Po viac rokoch praxe sa môžete tešiť aj na možnosti kariérneho povýšenia.

 

 

Koľko môže zarobiť taký kontrolór kvality?

Líši sa to v závislosti od spoločnosti a aj od toho, či pracujete ako zamestnanec na plný úväzok alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba. Samostatne zárobkovo činná osoba môže ako kontrolór kvality zarobiť až 1600 €. 

 

Ak by ste chceli pracovať na tejto pracovnej pozícii, pozrite si našu aktuálnu ponuku na:   
https://jitquality.sk/sk/jobs