Naša vízia

 

Spoločnosť JIT Quality, s.r.o. bola založená v roku 2016. Poskytujeme profesionálne služby v oblasti kontroly kvality v celom výrobnom procese pre automobilový priemysel a subdodávateľov automobilových závodov. 

 

V každej činnosti kladiame dôraz na vysokú kavlitu a precíznosť práce. Neustále sa snažíme zavádzať nové technológie do našich služieb a vzdelávať našich pracovníkov, aby sme sa vedeli čo najrýchlejšie prispôsobovať novým trendom v Automotive.

 

Spoločnosť JIT Quality s.r.o. overuje a potvrdzuje kontrolu výrobkov s presvedčením, že pri vysokej úrovni odborných znalostí, pri flexibilite a spoľahlivosti sa môže pracovať s vyššou presnosťou a to za konkurencieschopné ceny!