Naše služby

Vstupná kontrola kvality
Vstupná kontrola kvality
Vstupná kontrola kvality

Testovanie/kontrola kvality materiálov prevzatých od dodávateľov našich partnerov. Suroviny použité na jeho výrobu a prípadné jeho iné súčasti musia dosahovať požadované parametre, stanovené v dodávateľsko-odberateľskej zmluve a/alebo technickej špecifikácii výrobku. V rámci kompletného servisu sme v priamom kontakte s dodávateľom, tým pádom naše služby majú rozsah po celom pracovnom procese, od z

Medzioperačná kontrola
Medzioperačná kontrola
Medzioperačná kontrola

Nastavenie výrobného procesu a jeho optimalizácia predstavujú technicky vysoko náročnú prácu, ktorá musí byť priebežne, počas jeho trvania, kontrolovaná. Spôsoby kontroly môžu byť rôzne, ale musia vždy zaručiť požadovanú kvalitu výrobku. Dôležité je včasné rozoznanie prípadného nekvalitného parametra a zamedzenie produkcie následnej nekvality, ako aj dôsledná separácia nekvalitného produktu od vyh

Výstupná kontrola
Výstupná kontrola
Výstupná kontrola

Kontrola hotového výrobku na konci výrobného procesu pred dodaním zákazníkovi. Výstupná kontrola sa vykonáva zvyčajne na najdôležitejších komponentoch výrobku. Jeho účelom je udržiavať dôveru zákazníkov a predchádzať reklamáciám.

CSL1 Firewall kontrola
CSL1 Firewall kontrola
CSL1 Firewall kontrola

Firewall inšpekcia sa vykonáva nezávisle po výstupnej (expedičnej) kontroly. Jedná sa o 100% kontrolu podľa sprísnených noriem, ktorá zabezpečuje dodanie bezchybného produktu nášmu obchodnému partnerovi.

CSL2 Firewall kontrola
CSL2 Firewall kontrola
CSL2 Firewall kontrola

100% kontrola produktov na základe kritérií definovaných zákazníkom. Skontrolované produkty sú špeciálne označené. O výsledkoch kvalifikácie informujeme výrobcu aj zákazníka.

Rework
Rework
Rework

Dodatočné spracovanie komponentu alebo hotového výrobku z funkčných alebo estetických dôvodov (napr. lepenie, brúsenie, čistenie, odihlovanie).

Inštalačné / montážne činnosti
Inštalačné / montážne činnosti
Inštalačné / montážne činnosti

Kontrola a montáž súčiastok podľa požadovaných pracovných pokynov.

Meranie
Meranie
Meranie

Presná kvantifikácia parametrov pomocou vhodných meracích zariadení na základe predpisov. Sme vaším partnerom pre merania vyžadujúce unikátne postupy, ale aj pre sériové merania.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Kvôli požiadavkám trhu práce sme sa v roku 2021 rozhodli rozšíriť našu podnikateľskú činnosť.